Tag: vệ sinh

img
Sau một tuần sử dụng xe, chủ yếu đi làm, đi chơi trong thành phố thì xe mình đã khá dơ, đặc biệt là bộ phận sên xe. Cảm giác lên xuống số lúc này bắt đầu không được “ngọt” nữa, khi dựng chống đứng và quay bánh dễ nhận thấy tiếng kêu do đất […]
It is main inner container footer text