thắng

“Bạch Công Tử” Sài Thành cũng phải chào thua chiếc Raider 150 có 1-0-2 này

Dạo này thấy dòng xe Suzuki Raider 150 ở Việt Nam mình không còn sôi nổi như trước nên mình sưu tầm mấy em Raider độ độc hại từ các nước xung quanh về…

gotop