tâm sự

Capture

Tâm sự của những gã mê độ xe, 100% xác định sẽ như vậy !!

Với thằng nghèo thì mệt, tốn, bẩn, với dài là đương nhiên, tại tiền kiếm chả đủ sống, vác về được con xe, làm cho máy nó nổ, bánh nó…

gotop