Tag: raider độ

img
Chiếc Raider 150 FI (Satria F150i) ở nước bạn được dọn lại hướng theo phong cách xe đua tuy nhiên chỉ làm nửa chừng lơ lửng. Anh em có thể thấy ghi đông xe đã được mod lại góc lại rộng hơn, phía sau gỡ cản và dè rất hổ báo mọi người cùng xem […]
It is main inner container footer text