giá xe suzuzki

Screen Shot 2016-11-07 at 3.30.34 PM

Exciter 150 và Raider 150 Fi tẹt ga vơi tốc độ 135km/H…Và cái kết không tưởng.

Cuộc so kè nào cũng không bao giờ là tương đồng hoàn toàn 100%… Gần đây rất nhiều bạn trẻ chuyền tay nhau clip Màn tỉ thí giữa Raider 150…

gotop