ảnh honda winner 150 bản repsol

Screen Shot 2016-06-24 at 10.25.21 AM

Soi bộ đôi Honda Winner 150 Repsol của 2 phiên bản khác nhau

Như vậy tại Việt Nam đã có đến 3 phiên bản biến tấu của bộ tem Repsol, màu đặc biệt của Honda Winner 150 đã được giới thiệu tại Malaysia……

gotop